سیستم‌های RF هوشمند

سیستم های دزدگیر لباس هوشمند یا همان گیت فروشگاهی هوشمند بر سه تکنولوژی عمده استوار است:

۱- سیستم‌های RF هوشمند

۲- سیستم های AM هوشمند

۳-سیستم های EM هوشمند

 

سیستم های ( RF (Radio Frequency

-این سیستم ها بر پایه امواج رادیویی در رنج های فرکانسی مختلف کار می‌کنند که عبارتند از:
[۱۰٫۲Mhz 8.2Mhz 4.7Mhz 3.25Mhz 1.95 Mhz]
این سیستم در دو شکل جفت آنتن و تک آنتن وجود دارند. در حالت دو آنتن بطور معمول در هر بدنه از آنتن یک برد قرار می‌گیرد که یک برد به عنوان فرستنده و یک برد به عنوان گیرنده عمل می‌کند. گاهی اوقات هر دو بُرد یعنی فرستنده و گیرنده در یک بُرد با یکدیگر ترکیب (ادغام) شده‌اند و در یک آنتن قرار می‌گیرند که به این حالت مونو MONO و یا تک آنتن گفته می‌شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که سیستم دو آنتنه از عملکرد بهتری برخوردار بوده و نسبت به سیستم تک آنتن قویتر می‌باشد. بنابراین سعی می‌شود در یکی از موراد زیر از سیستم تک آنتن استفاده شود :
در صورتی که درب ورود به فروشگاه شما کوچک است و فضایی که باید توسط آنتن مراقبت گردد کمتر از ۹۰ سانتی متر است سیستم مونو یا تک آنتن می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.
در مواقعی که در فروشگاه ۲ لنگه بوده و آنتن باید بین ۲ لنگه نصب شود
یک پیشنهاد: سیستم تک آنتن برای مغازه هایی که مساحت کمتر از ۱۵ متر مربع دارد توصیه نمی‌گردد.