• سنسور RIR هوشمند حرکتی TIS
  • سنسور هوشمند TIS

سنسور هوشمند

سنسورهای هوشمند در سیستم هوشمند می‌توانند نقش‌های مختلفی داشته باشند، بوسیله‌ی آن‌ها می‌توان فرمانی را به سیستم هوشمند ارسال کرد، از آن‌ها به عنوان سنسورهای امنیتی استفاده کرد و همچنین می‌توان عبور و مرور در نقاط مربوطه را تشخیص داد.

سنسور هوشمند می‌تواند بصورت سری با سنسورهای دیگر رابطه داشته باشد، به عنوان مثال سنسور هوشمندی در اتاق نصب شده و سنسور هوشمند دیگری در راهرو می‌باشد؛ می‌توان این سنسور هوشمند را بگونه‌ای برنامه ریزی کرد که اگر فردی از بیرون وارد اتاق شد سنسور هوشمند عمل کند ولی درصورتی که فردی در اتاق حرکت می‌کند عمل خاصی انجام نشود و یا دستور دیگری انجام شود.

سنسور هوشمند TIS دارای طراحی و ظاهر زیبایی می‌‎باشد و می‌توان از آن در خانه‌های لوکس و مجلل استفاده نمود.

از جمله امکانات این سنسور هوشمند TIS می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
– تشخیص حرکت
– دارای پورت باس
– قابلیت ارتقاء با درگاه miniUSB
– امکان ارتباط با سایر سنسورهای هوشمند
– قابلیت برنامه‌ریزی بصورت حرکتی

smart

TIS

خانه هوشمند

سنسور

مشهد

هوشمند