• دیمر اتوماسیون هوشمند
  • خانه هوشمند دیمر 4 کانال

دیمر هوشمند

دیمر هوشمند TIS با شش کانال خروجی، هر کانال ۲ آمپر جهت کنترل شدت میزان نور استفاده می‌شود؛ هر کانال می‌تواند بصورت دستی و یا از طریق نرم افزار سیستم هوشمند TIS و توسط متخصص سیستم هوشمند پروگرم شود.

ویژگی‌های دیمر هوشمند TIS:
– دارای بده ضد حریق
– دیمر هوشمند محافظ اضافه جریان
– محافظت در برابر گرما ناشی از دیمینگ
– نشانگر LED هشداردهنده باس BUS
– دیمر هوشمند TIS قابلیت اتصال به شبکه هوشمند TIS و S-BUS
– دیمر دارای کلید brodcast برای کنرل عملیات
– دیمر هوشمند دارای استاندارد CE

دیمر هوشمند TIS به سه صورت: ۶ کانال ۲ آمپر – ۴ کانال ۳ آمپر – ۲ کانال ۶ آمپر تولید می‌شود.

TIS

دیمر

هوشمند