• دیمر شدت نور 8 کانال G4
  • smart dimmer G4
  • دیمر خانه هوشمند G4

دیمر هوشمند ۸ کانال

معمولا در خانه‌های امروزی با توجه به اینکه سیستم هوشمند کمک زیادی به کنترل خطوط روشنایی و کمک به عدم گیج شدن فرد مانند سیستم‌های سنتی می‌کند، سعی می‌شود که خطوط روشنایی هرچه بیشتر در خانه هوشمند کار شود به دلیل اینکه می‌توان با دادن سناریوهای هوشمند مختلف حالت‌های بسیار زیادی از نوع و شدت روشنایی‌های مختلف را بوجود آورد.
از این رو کمپانی G4 محصول بی نظیر خود را به نام دیمر ۸ کانال ۱٫۵ آمپر تولید کرده و در اختیار کاربران قرار داده

این دیمر هوشمند دارای ۸ کانال خرئجی با توان ۱٫۵ آمپر برای هر کانال می‌باشد.
از امکانات این دیمر: مقاومت در مقابل اضافه جریان، امکان کنترل دستی، قابلیت اتثال به شبکه هوشمند را می‌توان نام برد.

G4

product

smart

دیمر