• اسپیکر خانه هوشمند
  • TSI smart home speaker

اسپیکر قدرتمند TIS

اسپیکر قدرتمند TIS هماهنگ با سیستم صوتی خانه هوشمند TIS S-BUS می‌باشد و از آن برای پخش موسیقی و اخطارهای سیستم هوشمند استفاده کرد!

 

سیستم صوتی هوشمند یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار خانه هوشمند به حساب می‌آید؛ از آن برای پخص موسیقی، پخش صوت های اخطار، پخش خبر از وضعیت های قسمت های دیگر خانه و سایر موارد بکار میرود.

دو عدد از اسپیکر TIS به سیستم صوتی Z-Audio متصل میشود و صدای دلنشین و با کیفیتی را ارائه میدهد!

 

speaker

TIS